Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Selvforsvar - Helse
Mosjon - Sport

Media og ju jitsu (kampkunst), hvordan nå frem?

Treningsglede
Egenutvikling

Gå til:

Klubbdrift

Rekvisita

Media (presse)

Starte klubb?

Undervise?

På nettet?

Tilknytning?

Betaling

Utstyr

Utdanning

Media er ikke opptatt av konkurranseresultater...! Tøff påstand? OK, la meg moderere det litt - de er opptatt av de aller største idrettene, og selv da er det et fåtall av "nyheter" som slipper igjennom. I lokalaviser, nærradioer etc. er det naturligvis litt enklere å bli sett og hørt :-)

Les mer om hva som "selger", hva som skaper bra nyhetsoppslag, presseskriv, hva media er ute etter, hvordan det jevne publikum tenker om budo, budovold, kampkunst osv.

Ju jitsu, Ju Jitsu Norge har vært en rekke ganger i TV, aviser, radio etc. og vi vet derfor noe om hvordan pressen og media arbeider. Siden vi vet hvor bra riktig (og gratis) markedsføring kan være, kan det kanskje være interessant å lese om ting du kan anvende i forhold til din egen klubb og stilart?

Ulike møter med media:

Som nevnt har JJN og dets representanter vært i kontakt med media ved en rekke anledninger opp gjennom årene. Eksempelvis:

Dagbladet 5/4 2005. Stor artikkel om ju jitsu og Kick. Fransisco Mora er hovedoppslaget (69 år og like aktiv).

Den Store Klassefesten (med Siv Jensen) på NRK med Dan Børge Akerø lørdag 26/2 2005.

Avisen Vårt Land 4/2 2005, hovedoppslag om kampkunst og kampsport:
http://www.vartland.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050205/
ARTIKLER/50204021&SearchID=73198535410468
 

Fredrikstad Blad 20/10 2004. Torbjørn Arntsen foreleser for Norsk Folkehjelp.
http://www.f-b.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20041020/NYHET/431575384

NRK, Ungdomsprogrammet "Reser". Om barn og ungdom som trener ju jitsu og annen kampsport. Dette ble sendt 9/3 2002.

NRK sender opptak fra oss 27/10 2000. Dette er i programmet "Fritt Fram", og omandler en gutt som ønsker å "bli sterk". Han blir undervist i ju jitsu av sensei Nils Rise.

NRK, Barne- og Ungdomsprogrammet "Etter Skoletid". Om barn og ungdom som trener ju jitsu.

TV-2 Frokost-TV, innslag om selvforsvar for kvinner. Anne S. Michelsen sammen med andre.

TV-Norge. T. Arntsen deltar i debattprogram i forbindelse med kvinnedagen.

NRK, Karl-Fredrik Skjørshammer, Monica Johansen og Torbjørn Arntsen i et lengre innslag om vold og selvforsvar.

Østlandssendingen på NRK-radio. T. Arntsen ang. vold og problemer på T-banen.

Ukebladet Her&Nå (sept. 2003): Siv Jensen forteller om hvordan hun brukte Ju Jitsu til å avverge et voldtektsforsøk.

Hva er vinklingen?:

Det vi først må skjønne er at alle innslag og oppslag har en bestemt vinkling. Med dette menes at de som lager programmet, artikkelen eller hva det nå enn er, har en intensjon med det. Det er noe de ønsker å formidle - gjerne et budskap de ønsker å selge. Regel nummer en: Vi får ikke oppslag i media fordi de ønsker å være snille med oss.

Og dersom vi ikke forstår dette, så gjør vi en dårlig figur i møtene våre med media (og det er mange nok eksempler på dette...).

La meg ta et ferskt eksempel, så du forstår hva jeg snakker om. Nylig hadde vi et innslag på NRK med Siv Jensen i "Den Store Klassefesten" (hos Dan Børge Akerø). Dette ble et bra TV innslag fordi vi spilte på lag med hva produsentene og programlederen ønsket seg: Et kort innslag av hunor, show og action med Siv i hovedrollen. Men hva slags kommentarer tror du enkelte kampsportutøvere klarer å komme med (de fleste var veldig positive, det skal sies)? Jo, dette var "arrangert", og for lite "fight".

Det er da jeg ikke helt vet om jeg skal le eller gråte. For hvem er programmet for? Menigheten som ønsker en "fight", eller det jevne publikum og NRK som ønsker et artig og bra TV innslag? Hva tror du? ..og det er ingen premie for å svare rett :-) Og tror du det er mulig å få en person som ikke har trent på ju jitsu på 15 år, og som aldri har trent "fight" til å "fighte" på TV foran 1,2 millioner seere?

Spill på lag!:

For at du og din treningsform skal fremstå troverdig, seriøst, reflektert og forstandig, er det noe du bør umiddelbart legge deg på sinnet. At du finner ut av hva journalisten eller produsenten forsøker å formidle til sine lesere/seere.

Dernest må du avgjøre om denne vinklingen er i tråd med dine interesser, eller mer eller mindre på kollisjonskurs med dine interesser. Det kan godt være at det lages et negativt oppslag om det du holder på med, selv om det kanskje ikke virker slik innledningsvis. Du får da selv avgjøre om du ønsker å stille opp eller ikke.

La oss se på begge scenarier: positive og mindre positive innslag og oppslag i TV, radio, aviser etc.

Positive vinklinger:

Det er sagt at all reklame er bra reklame. Kanskje kan dette stemme andre steder, men det gjør ikke det for oss. Det er mange som ikke vet hva kampkunst egentlig dreier seg om. Negative oppslag kan derfor enten skape et forvridd, negativt bilde av artene som helhet, eller bidra til å forsterke negative myter og oppfattninger man allerede har. Et oppslag om "karatespark" rammer alle kamp-/budoartene!

Ethvert positivt oppslag bidrar til det motsatte. Det er med på å vise at artene ikke består av, eller er laget for bøller, voldsutøvere og slåsskjemper. Artene våre er sunne treningsformer for helt vanlige mennesker som deg og meg, unge og eldre, kvinner og menn, sykepleiere og leger, IT-folk, politi, studenter, psykologer, fysioterapeuter, lærere, ingeniører, industriarbeidere, næringsdrivende, bedriftsledere, offentlig ansatte, lærlinger, taxisjåfører, barnehageassistenter, musikere, billedkunstnere osv.

Og hva er da et positivt oppslag? Glad du spurte! For å¨si det enkelt, et positivt oppslag er alt som ikke innebærer en negativ vinkling (duh!).

Enkleste nivå av positve ting er konkurranseresultater. Gode resultater i store internasjonale stevner (OL, VM, EM, osv.) kan selvsagt gi positiv omtale i riksdekkende media. Det er imidlertid ikke noen garanti for at media finner mer enn måtelig interesse for resultater fra våre "små" idretter (judo, karate og taekwondo er uendelig mye større på verdensbasis enn våre vinteridretter...). Da kan det være vesentlig enklere å nå frem med en lokal utøver i forhold til nærradio, lokal-TV, lokale eller regionale aviser etc. Og det spørs om dette ikke samtidig også er bedre reklame, når man ser eller hører om "en av sine egne".

Det som media ynder å fremstille (bortsett fra katastrofer og sensasjoner), er det som skiller seg ut, gjerne med en spennende, rørende eller artig vri.

 Mer kommer..

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008