Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

 

Japan's Ultimate Martial Art, av Darrell Max Craig

'Japan's Ultimate Martial Art - Jujitsu Before 1882, The Classical Japanese Art of Self-defense' av Darrell Max Craig

 

I boken "Japan's Ultimate Martial Art" skriver forfatteren Darrell Max Craig om klassisk japansk ju jitsu før 1882. Det året ble Japan, etter århundrer med isolasjon, åpnet for utenlandsk innflytelse via militært påtrykk fra USA.

Boken omhandler arten slik den (etter forfatterens syn) opprinnelig ble trent, før judo utviklet seg som en dominerende sport. Noe mer presist er boken sentrert rundt Kaisho Goshin Budo Taiho Jitsu Ryu (løst oversatt: Tokyo politiets selvforsvar, budo, kroppsteknikk, skole/tradisjon/system). Det er nok ikke riktig at denne arten trenes av alt politi i Japan. Også Yoshinkan Aikido (stilen nærest aikijutsu, og stilen til vår venn Kevin Blok fra Canada) undervises for politiet, noe forfatteren også påpeker i boken. Du kan lese noe mer om dette ved å klikke her.

Craig tar først for seg noe av historikken, og overgangen mellom den eldre ju jitsu, og moderne judo. Deretter gås det igjennom trening i en tradisjonell skole og tradisjon (ryu).

Videre tas det opp ulike grupper av teknikker i kapitler: Grunnleggende selvforsvarsteknikker, te waza (tidligere nevnte aikijutsu/aikido metoder), nage waza (kastteknikker), atemi waza (slag, spark og støt), kansetsu waza (ledd-låseteknikker), forsvar mot truing med skytevåpen, forsvar mot knivtrusler, hojo jutsu (bruk av tau til å binde), yawari (bruk av korte "stokker/pinner"), og jo justu (anvendelse av stokk).

Gjennom boken vises teknikker via tegninger. Disse er holdt i en stil som utvislsomt bevarer det historiske preget, men som dessverre ikke alltid gjør det enkelt å se teknikken tydelig nok. Craig har utvilsomt den dypeste respekten både for artene og den japanske kulturen som sådan. Dette vises på en fin måte gjennom tekst, tegninger og bilder.

Dette en bok som absolutt anbefales alle seriøse utøvere og instruktører. Og som med andre bøker (med noen år på nakken) anbefales du å søke hos: Abebooks. Her finner du det meste!

bullet ISBN nr.:

0-8048-3027-4

bullet Forfatter:

Darrell Max Craig

bullet Utgitt:

Japan og USA, 1995

bullet Forlag:

Charles E. Tuttle Co., Inc.

Tilbake til siden: bøker (klikk her)

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008