Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

 

Jiu-Jitsu, Japanese Feats of Attack and Defense in Personal Encounter

"Jiu-Jitsu - Japanese feats of attack and defense in personal encounter"

Søk denne boken
hos Abebooks!

Det finnes ikke noe utgivelsesår for denne boken. Dog er det snakk om Meiji regjeringen i Japan, og en viss tidsangivelse siden arten ble introdusert til sivilbefolkningen i Japan. Dette gjør det mulig å anta at boken er fra 1910-1920 en gang. Videre snakker forfatteren om at det er få år siden arten først ble introdusert i USA, noe som skjedde ved århundreskiftet. Ut fra tegningene i boken og falmingen på arkene er det ikke usannsynlig at boken kanskje er ennå eldre enn fra 1910.

Det er absolutt mulig at boken er skrevet av H. Irving Hancock. Dette fordi undertittelen: "Japanese feats of Attack and Defence in Personal Encounter" er nøyaktig den samme som brukes i boken: "Jiu-Jitsu Combat Tricks" (klikk her).

Boken, eller retter sagt heftet, er nummer 1266 i en serie av ulike lærebøker fra forlaget. Heftene kostet enten 10 eller 25 cent (en kvart dollar), noe som nok var en anselig sum den gangen.

Det er veldig få tegninger i boken, kun en per teknikk. Derimot er hver teknikk (eller trick som det gjerne ble kalt) nøye beskrevet i tekst. Det er i tillegg en lang og interessant innledning om ju jitsu sett med datidens øyne, og introduksjonen til USA. I slutten av boken er det endog et eget kapittel om ju jitsu for kvinner.

Forfatteren er nødvendigvis positiv til arten, men advarer likevel (helt rett) mot å tro at ju jitsu er en ufeilbarlig art - en løsning på alle slags problemer. I det hele tatt er boken ført i en balansert tone.

Her er det lite teknisk å hente, men historisk sett er det meget interessant. Og så har den en artig variant i det å beskrive en utøver som jiu-jitsuit. Cool, det er jo nesten jesuitt det :-)

Du finner mange utgåtte og evt. sjeldne bøker her: Abebooks. Dette er verdens største netthandel for slike bøker. Du finner masse interessant - anbefales betingelsesløst!

bullet ISBN nr.:

 -

bullet Forfatter:

 -

bullet Utgitt:

USA, Detroit -

bullet Forlag:

Johnson Smith & Co.

Tilbake til siden: bøker (klikk her)

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008