Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

 

Is Ju-Jitsu the Best Self Defense?

Is J-Jitsu the Best Self Defense?

Du får et særtrykk av denne artikkelen når du abonnerer på vårt Magasin: "Martial Arts Pespectives"

Her har du en artikkel magasinet: "Strength an Health" fra 1944. Artikkelen er skrevet av en bryter som het Adolph Lemke. Lemke var cach-bryter som holdt til i Canada på slutten av 1920-tallet. Før dette hadde han bodd i Europa, hvor han hadde trent tradisjonell gresk-romersk bryting. Han sloss ellers på de alliertes side under andre verdenskrig, og deltok senere i de britiske Nord-Afrika styrkene.

Siden det er et spørsmålstegn etter tittelen: "Is Ju-Jitsu the Best Self Defense", og forfatteren er en bryter, så kan du jo tenke deg hva svaret her er? Riktig! Han hevder selvsagt at catch-wrestling ("fristil bryting") er langt overlegen ju jitsu. Ham om det. Som det sies i artikkelen: "To Conclude, I consider the catch-as-catch-can style of wrestling to be the most efficient of effective form of self-defense known so far. Perhaps it could be improved. I suggest that a system composed of 90% catch-as-catch-can and 10% of Ju-Jitsu be incorporated so as to combine the best features of both methodes of self-defense." 10%... ikke dårlig :-)

Artikkelen viser i det minste at diskusjonen om "hva som er mest effektivt" dessverre ikke er et nytt fenomen. Det tyder ellers på at forfatteren har hatt mest med judo å gjøre (det var jo vanlig å bruke de to begrepene om hverandre på den tiden). Han uttaler: "(...) Judo is claimed to be the best style of Ju-Jitsu, composed of various styles of weaponless self-defense. I do not draw a line between Judo and Ju-Jitsu. It is all the same and I call it only Ju-Jitsu or Japanese wrestling (...)" Akkurat...

Som alle slike direkte sammenlikninger av "hva som fungerer i virkeligheten", og "hva som er best", er dette preget av ensidighet i fremstillingen og mangel på distanse til stoffet. Det gjøres en del harehopp for å komme frem til en konklusjon, og det føres "bevis" som egentlig ikke beviser noe som helst. Dette er ikke noe som forfatteren her er alene om å ha syndet mot - det er gjort, og gjøres i alle leirer når noen ønsker å bevise at det man selv driver med er overlegent alt annet.

Ellers kan du jo sjekke dette selv. Du finner et særtrykk av artikkelen på medlemssiden til: "Martial Arts Perspectives"!

bullet ISBN nr.:

 -

bullet Forfatter:

Adolph Lemke

bullet Utgitt:

New York, April 1944

bullet Forlag:

Strength and Health Magazine

Tilbake til siden: bøker (klikk her)

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008