Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Selvforsvar - Helse
Mosjon - Sport

Fordelene ved å undervise kampsport

Treningsglede
Egenutvikling

Gå til:

Klubbdrift

Starte klubb?

Undervise?

På nettet?

Tilknytning?

Betaling

Utstyr

Utdanning

Her følger en nærmere gjennomgang av de ulike fordelene du kan få ved å velge en "karrierevei" som instruktør i kampkunst:

Min e-bok om det å undervise andre i budo/kampkunst vil være klar i løpet av 2005/6.

Dette vil være en vinner ;-), så derfor: "stay tuned"!

Til denne boken er ferdig bør du lese disse (klikk her)!

bullet

Du vil bli en bedre utøver:

Dette er mer enn en påstand fra min side, det er "harde" fakta! årsaken til dette er å finne på flere plan, som kort kan forklares med synergieffekten ved de to sidene av arten (synergieffekten er det som beskrives ved formelen 1+1 er 3 eller mer, dvs. at sluttsummen er større en summen av enkeltfaktorene).

Når du skal forklare noe for andre vil du nødvendigvis måtte ha økt kunnskap om emnet (du må eksempelvis skjønne matematikk i større grad for å kunne forklare det for andre). Denne økte forståelsen kan du så overføre til din egen trening. Dette igjen øker din egen erfaring, kunnskap og innsikt som du kan ta med deg i undervisningen, og så videre.

Det er synergien som her er nøkkelen. men fortsatt er det likevel slik at det viktigste er å trene selv (mye og regelmessig) dersom du ønsker å bli en bedre teknisk utøver, fighter el.l. Og på samme måte er det viktigste å undervise mye dersom du ønsker å bli en dyktig lærer eller instruktør. Ingen ting slår trening/erfaring, og spesialisering! Det gjelder å finne den rette balansen mellom egentrening og undervisning, avhengig av hva du sikter mot (hva som er ditt primære mål).

bullet

Du knytter kontakter og bygger sosiale nettverk som er verdifulle for deg på flere felt senere i livet

De fleste jobber og karrieremuligheter er  avhengig av tre ting: Kunnskap (utdanning og studier), erfaring (trening, tidligere relevant yrkesbakgrunn), og presentasjon, dvs. hvordan du virker på en fremtidig arbeidsgiver eller samarbeidspartner. De to første faktorene er naturligvis viktige. Likevel kan ikke dette med presentasjon og personlig væremåte understrekes nok. Spør enhver som kan dette med jobbintervjuer. De vil fortelle deg hvor viktig din opptreden er i en slik sammenheng! Sagt på en annen måte: Hvem du er og hvordan du er er minst like viktig som hva du kan!

Som instruktør kan du få en helt unik kontakt med andre mennesker, og således "selge deg" som en kunnskapsrik, målrettet og motivert person. Fra vår egen erfaring har vi sett dette ved flere anledninger - at en instruktør har blitt "headhuntet" til veldig bra jobber av folk som har trent hos oss.

Tenk på dette: Gjør du en god jobb som instruktør (og det er jo ikke noe poeng i å gjøre en dårlig jobb, eller hva?), har du anledning til å virke trygg, sikker, kunnskapsrik og erfaren. Du vil jo instruere noe du føler deg rimelig sikker og trygg på! Du har all verdens mulighet til å "utstråle" selvsikkerhet, iver og glede :-)

Og hvis du ikke tror meg, så spør en som jobber med å ansette personer om hva slags egenskaper de ser etter hos andre mennesker...

bullet

Du lærer mye om din egen art ved å skulle undervise i den

Når du skal undervise og representere en art, er du avhengig av å kunne noe om den ut over det rent tekniske aspektet. Du må kjenne til litt om historikken, tradisjonene, språket, kulturen, personene/forgjengerne, forbindelsen med andre arter osv.

Dette gjør at du får en økt interesse fro "faget". Og interesse er en av de viktigste motivasjonsfaktorene vi har - mye sterkere enn straff og belønning (seire, premier, lønn, tap, reprisalier, kritikk, ros osv.). Noe å tenke over: Hvorfor tror du instruktører fortsetter år etter år? Noe av svaret finner du i interessen for arten de bedriver, ved siden av selve gleden ved det å kunne gi til andre.

bullet

Du holder lettere din egen motivasjon oppe

Dette har jeg allerede besvart i punktet ovenfor. Du får rett ut sagt en sterkere grad av indre motivasjon ved å fungere som instruktør. Ja det er forpliktelser og forventninger, men gleden ved å kunne hjelpe andre, fungere i et fellesskap, ha interesse for et område, "forske" og utvikle ferdigheter og oppleve mestring, mer enn oppveier dette.

Så derfor: Vil du være sikker på å kunne fortsette emd en treningsform i mange år, ta fatt på en "karriere" som trener eller instruktør. Og nei det vil ikke ta all din fritid. En, maks to ekstra instruksjonstime/r i uken, er det som vi anser som optimalt.

bullet

Du utvikler kommunikative evner, evner til å snakke i forsamlinger etc.

For å kunne fremlegge noe for andre, undervise, overbevise, presentere og "selge" et budskap er du avhengig av gode kommunikative evner.

Studer en dyktig instruktør. Står han/hun og mumler? Gjesper borte i et hjørne? (Nå vel, det har nok skjedd...). Finner på teknikker? Virker forknytt og usikker med armene i kors? Prater folk i senk? Er gretten og sur? Kan ikke gi skikkelige forklaringer? Trakasserer folk? Driver med straffeeksersis? Sa du ja... Øy! Jeg sa en dyktig instruktør her! :-)

En dyktig instruktør er flink til å kommunisere. Dette er ikke noe de er født med, de har lært det enten via prøving og feiling (en mindre heldig løsning), eller via opplæring, kursing og erfaring/trening (den vanlige, og bra måten).

Du vil oppdage at en erfaren instruktør vil kunne snakke og opptre med overbevisning i nær sagt enhver forsamling. Dette er jo noe de gjør til dels flere ganger i uken, og noe de har gjort lenge. De er vant til å omgås alt fra barn (forhåpentligvis) til voksne av begge kjønn og fra alle yrker og bakgrunner. Det som virker som "naturlig autoritet" er innøvd gjennom mange timer med instruksjon, og til slutt er det noe du alltid har med deg som en ferdighet - en meget nyttig og verdifull sådan!

bullet

Du gis bedre oppfølging og utdanning

Dersom du velger å utvikle deg som trener og instruktør i en seriøs klubb vil du bli gitt opplæring og oppfølging. Dette er en forutsetning i en JJN klubb.

Det vanlige er at du først blir med nærmest som observatør eller hjelper på en gruppe, vanligvis barn eller nye trenende voksne. Instruktøren vil gi deg små oppgaver som å veilede på bestemte ting, og bistå som best du kan. Du vil typisk få konkrete tilbakemeldinger på opptreden underveis (kroppsspråk etc.).

Det neste trinnet er at du kan få en liten oppgave i en gitt time, eller faste oppgaver, som å lede oppvarming eller uttøying. Du vil bli gitt tilbakemeldinger på kommunikasjon (stemmebruk, ordvalg, kroppsspråk osv.). Etter dette er det på tide å undervise en enkelt teknikk eller et moment i en time. Hvilken teknikk/hvilket moment avgjøres gjerne av instruktøren. En variant av dette er å bli satt til å ta seg av enkelte elever eller en enkelt elev i en time. Dette kan eksempelvis være elever som har begynt senere enn de andre og som trenger litt ekstra oppfølging. Igjen er det normalt å gå igjennom innsatsen og oppsummere erfaringene etter timen sammen med instruktøren.

Deretter et det neste steget å holde en egne treningstime under overoppsyn av en erfaren instruktør. Både planlegging og oppsummering av timen tas i samråd med instruktøren. Det "siste" steget er å holde egne selvstendige timer uten spesielt overoppsyn - omtrent som å kjøre bil alene :-). Dog er det vanlig at en hovedinstruktør eller annen ansvarlig instruktør kommer innom for å observere og gi deg tilbakemeldinger.

Parallelt med denne interne opplæringen gis det gjerne både interne og eksterne kurser og spesielle treningssamlinger. Eksempler på ekstern utdanning er trenerstigen til Norges Kampsportforbund (Budo grunnkurs, trener 1, trener 2, og trener 3). For å finne ut mer om denne trenerstigen, kan du gå til kampsport.no.

bullet

Du får gleden av å gi noe verdifullt til andre mennesker

Noe av det mest motiverende med å fungere som instruktør er dette å kunne gi noe av deg selv til andre mennesker. Dette går både på ferdigheter og kunnskaper, like mye som faktorer som glede, trivsel, motivasjon, vennlighet, tilstedeværelse, interesse m.m.

Din oppgave er på ingen måte å fungere som terapeut eller sjelesørger for andre i en treningssituasjon. Likevel er det en rik anledning til å være en person som har tillit og som skaper tillit - en som er noe mer enn en vanlig idrettstrener. Det å lytte til andre og være til stede for andre er kanskje den beste "gaven" vi kan gi hverandre i dag.

bullet

Du treffer andre instruktører og nøkkelpersoner innen din egen art på en helt annen måte enn som elev

 

 

bullet

Du lærer om målsetting, planlegging, evaluering, motivasjon etc. Teknikker og metoder du vil kunne ha nytte av i mange faser av livet.

 

 

 

 

 

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008