Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Artikkel: Virker teknikkene i virkeligheten?

 

Det er mange besynderlige diskusjoner og spørsmål som dukker opp i forbindelse med trening innenfor kampsport. At en nybegynner stiller slike spørsmål er både forståelig og ønskelig. Derimot er det ikke fullt så forståelig at selv meget erfarne utøvere og endog instruktører faller for fristelsen til å gå seg vill i slike merkelige diskusjoner.

Et slikt underlig tema er hva som er "effektivt selvforsvar". I forlengelsen av dette diskuterer man om en teknikk "vil fungere i virkeligheten". Som om vi kan fortelle noe helt sikkert om hva "virkeligheten" er!

Skal min virkelighet fastslås på forhånd, som om jeg vet 100% hva jeg kommer til å møte av peroner, problemer  og utfordringer. Og ennå værre: Skal jeg fortelle andre hva slags virkelighet de kommer til å oppleve på bakgrunn av hva jeg opplever som virkelig.

Ja, vi kan si mye om de ulike teknikkene, men dette må være basert på helt andre kriterier og saklige innvendinger, enn å begynne å gjette på en eller annen "virkelighet"!

Det vi vet er at en teknikk kan kvalitetssikres utfra målbare kriterier:

bullet Hurtighet/akselerasjon
bullet Fokus
bullet Retning
bullet Moment
bullet Kraft
bullet Timing/tidspunkt
bullet Vektstang
bullet Friksjon
bullet Balanse/tyngdepunkt

I tillegg til målbare kriterier finnes det en rekke kriterier eller forutsetninger som også avgjør om en teknikk er mer funksjonell eller ikke. Her er vi imidlertid mindre inne på absolutter, og mer på hva man selv foretrekker, eller hva som er mer egnet for den ene teknikken fremfor den andre.

Disse forutsetningene kan defineres som:

bullet Avstand og rekkevidde
bullet Posisjon
bullet Innretning/'guard'/kroppsposisjon
bullet Nivå (forskjell i høyde og horisontal posisjon)

Som om ikke dette er nok vurderes også teknikker i ethvert grundig og gjennomtenkt kampsystem etter en del andre krav. Disse er:

bullet Funksjonalitet
bullet Effekt
bullet Metodikk
bullet Fleksibilitet

Med funksjonalitet menes hvilke forutsetninger som ligger til grunn for teknikken, og hvilke situasjoner den egner seg i.

Med effekt forstås hvilke arbeidstekniske, fysiologiske, medisinske, juridiske og etiske følger en gitt teknikk kan ha.

Med metodikk menes hvordan læres teknikken inn og ut, hvordan den passer inn i et pensum og et graderings-/testsystem, hvor komplisert og kompleks den er, etc.

Med fleksibilitet forstår vi i hvilken grad teknikken kan følges på med andre løsninger, eller være en fortsettelse av andre løsninger.

Analyse av teknikker:

Det vi da kan si om teknikker og metoder er bl.a. (meget forenklet og gjort for å gi noen praktiske eksempler):

bullet At en teknikk som inneholder færre momenter vil ha mindre sannsynlighet for at noe "går galt". Den er enklere å huske og lære ut m.m.

bullet At en teknikk hvor du er i god balanse og bruker kraft på rett sted og rett tid, er bedre enn en teknikk uten disse kriteriene.

bullet At en teknikk som er godt "timet" og har et sterkt fokus vil gi større effekt enn en teknikk uten dette.

bullet At en teknikk som lar seg kombinere med andre teknikker og enkelt sette i system er å foretrekke både ut fra funksjonalitetshensyn og pedagogikk.

bullet At en teknikk som kan utføres hurtig og dynamisk er å foretrekke framfor en som er mer statisk og som ikke kan utføres hurtig.

bullet At det er visse avstander, posisjoner etc. som er å foretrekke både utfra hensyn til kontroll, beskyttelse m.m., samt utfra hensyn til funksjonalitet. Visse slag, spark, kast etc. forutsetter visse posisjoner, avstander m.m.

bullet At en "god" teknikk er basert på vurderinger av vekstangprinsipper, friksjon, tyngdepunkt, moment  etc., samt det at den egner seg for deg.

bullet At en teknikk er fokusert (og derved sterkere) om den også har en retning som opprettholder forsvarerens beskyttelse, balanse etc, og forstyrrer motstanderens beskyttelse, balanse m.m.

Hva kan du gjøre?:

Som elev og/eller instruktør er det visse ting som kan hjelpe deg til å få bra resultat på kortere og lengre sikt. Det vil øke opplevelsen av mestring og graden av motivasjon.

Dette er bl.a å være ekstremt opptatt av kvalitet. Med dette menes her å være fokusert på hva som skaper og opprettholder de fysiske forutsetningene vi har beskrevet ovenfor. Altså hvordan du får bedre balanse, hurtighet, timing etc. Når føles og kjennes en avstand rett? Hvordan skal du få mer kraft og moment inn på rett sted (fokus) og til rett tid (timing)? Hvilke teknikker forutsetter faktorer som reduksjon av friksjon, økning av moment, bedre vekstang etc? Hvordan kan du anvende kraft og retning slik at du får til 'push/pull' (skyv og trekk) samtidig? Hvordan kan du best bryte en annen persons balanse, og i hvilken retning?

Dette er bare noen få av en mengde spørsmål som gjør treningen både mer interessant, utfordrende og effektiv!

Det vil også hjelpe deg stort om du har tillit! Stol på systemet du trener, og på instruktøren. Hvis ikke bør du snarest finne deg noe annet å drive med.

Og sist, men ikke minst: Vær klar over at alle gode, kvalitetssikrede teknikker vil fungere! Det er bare snakk om hvilken effekt du ønsker å oppnå, situasjonen den/de egner seg i, betingelsene rundt situasjonen, hvor mye tid du har til rådighet, tidspunktet du setter inn motstand på, motivasjonen du har til å yte motstand, angriperens motstandsevne, kunnskap og motivasjon, partenes fysiske og psykiske tilstand med mer som i bunn og grunn avgjør om en teknikk er funksjonell eller ikke.

Når du har tillit, og har lagt de håpløse diskusjonene om effektivitet og om teknikken virker eller ikke bak deg - da er du klar for en spennede reise inn i mulighetenes verden.

Velkommen til virkeligheten!

Torbjørn Arntsen, 2004 - 2005

Du kan laste ned en pdf. versjon av denne artikkelen til eget og andres bruk ved å klikke her (velg evt. å høyreklikke og "lagre som").

Du får Adobe Acrobat Reader ® ved å klikke her (gratis).

 

 

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008