Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Artikkel: Om begrepet tradisjon

 

Uttrykkene tradisjon og tradisjonelt møter du mange steder innenfor kampsportene. Mange vil nok hevde at tradisjon bare er positivt, men vi sier at som det meste annet har uttrykkene en positiv og en mindre positiv betydning.

I positiv betydning vil tradisjon si å ta vare på det som er hensiktsmessig og bra. Positive sider ved tradisjon innenfor kampsportene er for eksempel:

bullet Det å gi og få respekt.
bullet Såkalt giri: Lojalitet og tilhørighet til noe og noen.
bullet Det å utvikle seg og presse seg litt ut over det man trodde var mulig.
bullet Det å være del av en historisk linje.
bullet Disiplinen og rammene rundt treningen.
bullet Det at kampsporttreningen er en langvarig prosess og ikke et enkeltstående mål.
bullet Det å ha mulighet til å lære noe om en annen kultur og andre tradisjoner.
bullet Det å ha anledning til å være "elev" og lære en fysisk aktivitet som krever regelmessig innsats.

Tradisjonens "negative ansikter":

1. Når vi så snakker om at tradisjon også har en mindre heldig side er dette fordi vi har opplevd uttrykket bli brukt når man som elev, instruktør eller driver av en klubb eller skole ikke tør, kan eller orker å tenke selv.

I dette ligger at man fortsetter å gjøre ting slik de alltid er gjort, bare fordi det er "tradisjon". Vi har de samme måtene å drive en klubb på slik det ble gjort i "middelalderen", vi har de samme måtene å varme opp på, tøye ut på og trene på som for mange tiår siden, og vi forholder oss til mennesker som om vi lever i en annen tid. Så selv om tidene har forandret seg og vi har fått ny kunnskap og bedre metoder, skal vi altså fortsette å gjøre ting slik de "alltid" er gjort?

Hvis våre krigerske forfedre ikke tilpasset seg og endret sine teknikker og metoder i forhold til hva som viste seg å fungere i praksis så ville de bokstavelig talt ikke overleve. Hvis vi ikke tilpasser oss og endrer oss i dag ettersom nye og bedre kunnskaper og metoder utvikles, så vil heller ikke vi overleve.

2. Uttrykkene har også blitt brukt til å "forklare" teknikker, bevegelser eller mønstre ("Det er en tradisjonell måte å gjøre ting på"). For oss er dette et uttrykk for at instruktøren (eller hvem det nå enn er som kommer med "forklaringen") sannsynligvis ikke har kunnskap nok til å kunne vise hva den aktuelle teknikken, bevegelsen eller det mønsteret er. Alle teknikker, mønstre og bevegelser har en helt konkret og forklarlig bakgrunn for at de er slik de er. Og tradisjon er ikke en god nok forklaring i en fysisk ting som ju jitsu eller andre kampformer.

La meg med en gang føye til: Det kan være at en teknikk eksempelvis ble anvendt på slagmarken mot bevæpnede krigere i rustning, og som sådan har en historisk/tradisjonell betydning. Selv om den da sannsynligvis har liten praktisk betydning for oss i dag, trener vi den likevel. Da snakker vi om noe helt annet. Et eksempel på dette er sverdskoler som trener teknikker som har vært uendret gjennom hundrevis av år. Disse teknikkene er overlevert fra mester til elev gjennom generasjoner og trenes bl. a for sin historiske og tradisjonsmessige betydning. Og selvsagt kan en god instruktør her fortelle hva teknikken ble anvendt mot og for!

Tenk selv!:

Det jeg vil oppmuntre deg til å gjøre er å ha en sunn balanse mellom respekt for positive tradisjoner og instruktørens kunnskap på den ene siden, og evnen og viljen til egen analyse og kritisk tenking på den andre siden.

Dette innebærer ikke å være kritisk til "alt og alle" og komme med kommentarer og spørsmål ved enhver anledning. Det betyr kun å ikke godta alt bare fordi det er en høyt gradert instruktør som sier dette.

Ved å balansere respekten for tradisjonene mot selvrespekten og din egen evne og vilje til å ha en egen mening og ta egne stanpunkt, vil du etterhvert få en solid base med reell kunnskap og kunnskap du selv kan stå inne for.

Torbjørn Arntsen, 2004 - 2005

Du kan laste ned en pdf. versjon av denne artikkelen til eget og andres bruk ved å klikke her (velg evt. å høyreklikke og "lagre som").

Du får Adobe Acrobat Reader ® ved å klikke her (gratis). 

 

 

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 -2008