Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Artikkel: Om å holde fokus

 

Det å skaffe seg, og opprettholde, rett fokus er en grunnleggende forutsetning for å kunne lykkes innenfor kampsport. Hva mener vi med fokus? Hvordan kan du trene dette opp? Hvordan påvirker nagativ/dårlig fokus treningen? På hvilken måte kan bedre fokusering på trening påvirke din hverdag? I den følgende artikkelen vil vi drøfte dette.

Hva menes med fokus?:

Med begrepet fokus mener vi å rette tanker, følelser og kommunikasjon inn mot oppgaver vi for enkelhets skyld kan kalle arbeidsoppgaver. Summen av denne 'indre og ytre' kommunikasjonen er det vi kan betegne oppmerksomhet. Fokus er altså å ha større grad av oppmerksomhet rettet mot arbeidsoppgaver.

Hva er arbeidsoppgaver?:

De arbeidsoppgavene vi snakker om her er det du gjør før, under og etter trening; hvordan du forbereder deg på treningen, hvordan du gjennomfører treningen og hvordan du avslutter treningen.
En såkalt arbeidsoppgave er ofte detaljer, gjerne deler av kortsiktige mål.
Et kortsiktig mål kan være å gjennomføre en bestemt trening til et bestemt tidpunkt. Arbeidsoppgavene dine vil kunne være det som sørger for at denne treningen blir mest mulig utbytterik, gledesfyllt og meningsfull.

Vi kan grovt si at du er avhengig av tre styringsledd for å lykkes over tid:
Langsiktige mål (antall år, seier i en bestemt konkurranse, en gradering eller liknende).
Kortsiktige mål (eksempelvis gjennomføring av en dag, uke eller termin med trening).
Arbeidsoppgaver til å nå målene.
Mange har klart definerte mål, men kan likevel mislykkes. Dette kan være fordi de ikke har de rette "verktøyene", eller arbeidsoppgavene klart nok for seg. De har med andre ord for ofte feil fokus rundt treningene.

La oss ta for oss diverse arbeidsoppgaver forbundet med trening og se på hvordan disse kan gjennomføres på en best mulig måte. Hensikten er som nevnt å gi deg raskere og sikrere resultater av treningen.
Til slutt vil vi drøfte litt hvordan dette kan påvirke deg i dagliglivet utenfor treningen.

Regularitet:

Det mange sliter med er å gjøre treningen til noe fast. Dersom vi går på trening "når vi har tid", eller "når vi har lyst" vil vi rett og slett ikke lykkes! Det er for mange forstyrrelser, fristelser, unnskyldninger og "viktigere ting" som kan komme i veien.
En arbeidsoppgave er derfor å sørge for å ha faste treninger. En bieffekt av dette er at mennesker rundt deg, venner, bekjente, pårørende etc. vet at du er på trening, og at det derfor ikke er noe poeng å "friste deg" med kino eller liknende. Du vet, og de vet at mandager og onsdager så er du på trening.
Et annet godt råd er å gå på trening selv om du ikke får trent. Vær til stede! Du vil også finne ut at du lærer mye av å se på andre utføre treningen, og ikke minst: du trener mentalt.

Spisevaner:

Det er viktig å legge måltidene i forhold til treningen, og således gjøre dette til en arbeidsoppgave (Når dette er nevnt så vil vi her også understreke hvor viktig et godt kosthold og gode spisevaner generelt er for å lykkes - på skole, jobb, trening og privat!).
Det enkelte gjør er å spise en tyngre middag, og så gå på trening - dette blir helt feil! Del istedet opp måltidene i flere mindre deler, slik at du spiser lett før trening, helst 1,5 time før, og mer etter trening. Evt vent med middag til du kommer hjem. Et tyngre måltid for tett innpå trening i forkant vil ødelegge treningen og gjøre deg trett og uopplagt. Dessuten er det ikke spesielt sunt.
Føler du deg sulten rett før trening, så er det bedre å spise noe frukt, nøtter, rosiner eller liknende.
En arbeidsoppgave bør derfor være å ha med seg de du evt. måtte trenge dersom du skulle ha behov for litt rask energi. Du kan eksempelvis ha liggende et par sports-snack i treningsbagen din.

Drikkevaner:

Drikk mye vann eller vann tilsatt sportsdrikke i forbindelse med trening! Du er avhengig av å innta rikelig med væske før under og etter trening, minimum 1 - 1,5 liter. Ved hard trening er du avhengig av masse vann/væske for å holde prestasjonen og konsentrasjonen oppe.
Brus, saft og annet sukkerholdig drikke er totalt uegnet. Det samme er kaffe og te som begge virker vanndrivende.
En arbeidsoppgave bør derfor være å ha med seg egen vannflaske på trening, eller å sørge for å kunne få tilført vann på andre måter. Det beste er å ha vann tilsatt sportsdrikke klar på drikkeflaske.

Klargjøre treningstøy og effekter:

For å ha fullt utbytte av trening bør du ha to sett av treningstøy. Det betyr at du alltid har ett sett med rent treningstøy liggende klart. Gjør det til en vane/arbeidsoppgave å pakke treningsbagen kvelden i forveien dersom dette er mulig, og sette denne klar. Årsaken er at du da vil fokusere tidligere på en kommende oppgave - det å gå på treningen.
Bagen skal da inneholde det du trenger i tillegg til treningstøy. Utover til det som er nevnt ovenfor vil vi trekke fram: En egen ispose, litt plaster og en taperull for sikkerhets skyld; Nødvendig ekstrautstyr som beskyttelsesutstyr og belte, pensumhefter, treningsdagbok (for de som bruker dette), penn og papir (evt. en kladdebok), innesko/tøfler, håndkle, såpe etc.
Din arbeidsoppgave er kort fortalt å sørge for at bagen er pakket og klar til et fast tidspunkt!

Faste rutiner før trening:

Ha flest mulig faste rutiner i forbindelse med treningen! Ankom i god tid, slik at du slipper å stresse! Du bør legge det inn som en vane at treningen begynner i det du skifter om - dvs. selve skiftingen er en del av forberedelsene til treningen. Når du skifter om kan du allerede rette fokus mot den forestående treningen, mot hvordan du vil gjennomføre dagens trening på best mulig måte. Dersom det er mulig anbefales det sterkt at du varmer opp og tøyer lett før treningen begynner slik at du raskere er klar til å prestere. Hold fokuset mens du varmer opp, og gå igjennom mentalt hva du ønsker å oppnå ved treningen.
Det er samtidig viktig å kunne ha det moro, og ikke ta seg selv for alvorlig. Blir forberedelsene et hellig rituale hvor man ikke tåler å bli snakket til så har man kanskje for mye fokus?
Ta med deg det du trenger inn på selve treningsområdet. Dette kan være et håndkle, treningseffekter, drikke med mere.

Du kan lese mye mer om bl.a. dette viktige temaet i denne boken: "La veien bli målet!" (klikk her).

Torbjørn Arntsen, 2004 - 2005

Du kan laste ned en pdf. versjon av denne artikkelen til eget og andres bruk ved å klikke her (velg evt. å høyreklikke og "lagre som").

Du får Adobe Acrobat Reader ® ved å klikke her (gratis).

 

 

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008