Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

 

Bruce Tegner's Complete Book of Jujitsu

Bruce Tegner's Complete Book of Jujitsu

 

Bruce Tegner er en av de mange amerikanske ju jitsu personlighetene som er relativt ukjente her på vår side av dammen. Han var etter sigende en kontroversiell herremann innenfor amerikansk kampkunst og kampsport. Grunnen til dette var etter hva jeg kan se at han hadde en del meninger blant annet om nye treningsmetoder, treningsprinsipper og om selvforsvar. Disse var visstnok ikke ""politisk korrekte" på den tiden. Så kom det en kineser ved navn Bruce Lee og sa noe tilsvarende noen år senere, og han fikk pepper han også... Det er med andre ord ikke lett å bli profet i eget land :-)

Som det står i boken ble Tegner født i 1929 (han døde i 1985). Begge foreldrene underviste i judo og ju jitsu, og Tegner begynte sin "trening" i en alder av to år. Det ser med andre ord ut som om bakgrunnen til mannen skulle være det beste. Han er ellers forfatter av en lang rekke bøker om selvforsvar, karate, judo, ju jitsu, selvforsvar m.m.

I begynnelsen av denne boken er det et interessant kapittel som tar for seg utviklingen av ju jitsu i forhold til klesdrakt/treningstøy. Han går også inn på å beskrive det han kaller kata, sammensetningen av teknikker eller waza ("tricks" som han korrekt sier det ofte ble kalt på engelsk). Etter som jeg forstår det er katabegrepet her det samme vi vil kalle en selvforsvarsteknikk, altså en komplett teknikk med et angrep, et forsvar (eks. en kontring), og en avslutning (eks. låsing). Så når denne boken henviser til kata er det ikke kata slik det blir utført i karate eller judo :-) For her er det mange kata/teknikker (over 100 i tallet).

En annen interessant ting i innledningen er sammenlikningen av teknikker fra ulike tidsepoker, med tilhørende bilder.

Faktisk er mange av teknikkene i denne boken helt ok. Bedre enn "fryktet". Ja, de mangler det mange vil kalle "aliveness" (liv), og de virker kanskje statiske i formen. Men det er i det minste reell ju jitsu, og ikke "lure-judo" som vi finner alt for mange steder. De fleste teknikkene (eller kata) omhandler ubevæpnete angrep (grep, slag, spark etc.). Det finnes også noen eldre våpen kata (teknikker) bakerst i boken. Disse er tatt med for sammenlikningens skyld.

I det hele tatt er dette en bok som du godt kan ta frem og bla i uten å skamme deg! For en "teknikksamler" (nope - det er ikke bestandig en hederstittel :) er dette julekvelden.

Du kan skaffe denne via Amazon (link i venstre kolonne), eller søke etter den via Abebooks! Vær oppmerksom på at coverbildet varierer fra den amerikanske til den engelske utgaven.

bullet ISBN nr.:

 -

bullet Forfatter:

Bruce Tegner

bullet Utgitt:

London, 1977

bullet Forlag:

Transworld Publishers Ltd.

Tilbake til siden: bøker (klikk her)

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008