Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Selvforsvar - Helse
Mosjon - Sport

Beskyttelsesteknikk

Treningsglede
Egenutvikling

Gå til:

Barnevern

Ungdomsarbeid

Off. transport

Hotell og restaurant

Psykiatri

Omsorgsboliger

Akuttmottak

Ambulansetjenester

Skoler

Politi

Vektere

Sosialkontorer

Parkeringsbetjenter

Rusomsorg

Fengsler

Hjemmehjelpere etc.

I en lang rekke yrker er konflikter, trusler, trakassering, fysisk vold, negativ atferd m.m. noe som dessverre forekommer. Enkelte yrkesgrupper er naturligvis mer utsatte enn andre, og her kan slike ting forekomme hyppig.

O.S.S - prinsippet

 

 

 

Nær sagt i enhver jobb hvor du er i kontakt med kunder, pasienter, klienter, beboere, innsatte, gjester etc., er mulighetene til stede for å havne i ubehagelige eller også tildels farlige situasjoner til stede.

Som politi, vekter eller dørvakt er det åpenbart at dette er noe som kan ligge i kortene pga. arbeidets karakter.

Derimot er det muligens mindre åpenbart at du kan møte tilsvarende problemer også som helse- og sosialarbeider, i en butikk, som parkeringsvakt, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsyter, lærer, på en institusjon, i en bolig, bak rattet  i en taxi eller buss, på et offentlig kontor etc.

 I det følgende vil jeg forklare hva begrepene beskyttelsesteknikk og O.S.S innebærer. Videre vil jeg forklare hvordan metodene har vært brukt og kan bli brukt av alt fra barnevern til politi, fra psykiatrisk helsepersonell til dørvakter, fra butikkansatte til vektere.

 I venstre kolonne finner du en rekke yrker og faggrupper hvor opplæring i emnet kan være aktuelt. Her gås det gjennom spesifikt hva som kjennetegner behovet innenfor de ulike problemområdene knyttet til jobben.

I høyre kolonne finner du mer om det som er felles, dvs. hva opplærings- programmene er bygget på, og hva det består av.

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008